خوش آمدید به ایکومدا

ایکومدا ته ښه راغلاست

Welcome to ICUMEDA

icumeda_01Willkommen bei ICUMEDA

ایکومدا آدرس دقیق میانجیگری بین کلتورها میباشد که مسول آن آقای داود
(David Th Ausserhuber) باشندهٔ کشور اتریش است.

ایکومدا پیشکش کنندهٔ میانجیگری رسمی و به طور عملی و نظری بین کلتورهای گوناگون به سویهٔ بین المللی میباشد.

ایکومدا تقدیم کنندهٔ میانجیگری رسمی به چند زبان مختلف یعنی آلمانی، انگلیسی
و دری/فارسی/تاجیکی است

بر علاوهٔ این ایکومدا تقدیم کنندهٔ میانجیگری به شکل کورس های آموزش لسان افهام و تفهیم بین المللی بین فرهنگ های گوناگون در ورکشاپ بنام بخند وبیاموز میباشد.

بیشتر در بارهٔ ایکومدا
بیشتر در بارهٔ اقای داود David Th Ausserhuber
بیشتر در بارهٔ میانجیگری
بیشتر در بارهٔ ورکشاپ زبان، مهارت گفتگو و فرهنگ
بیشتر در بارهٔ هنر