هنر

هنر:

معرفی داود سفری، هنرمند بین المللی

آقای داود با نام هنری خود یعنی داود سفری تا به حال دو پروژه هنری را اجرا مینماید:

JOYARD | joyology is art on the road
BORDERLINE | the walk on the edge

هر دو پروژه هنری ارتباط مستقیم با اصول میانجیگری بین کلتورها دارد و از موضوعات بحث میکند که برای افهام و تفهیم بین المللی به کار برده میشوند.

شعار هنرمند:
Der Zeit ihre Kunst, der Kunst ihre Freiheit

زمان را هنرش باشد و هنر را آزادى اش

این گفتار مشهور در ساختمان هنری شهر وین Secession  به مدت یک قرن تمام روش هنر در اروپا را تحت تاثیر جاویدانه گذاشته است. این باعث شد که داود سفری که نیز متولد شهر وین جدید است آغاز به ساختن هنر کاملاً تازه و بی همتا شود.

در یک دههٔ گذشته جهان به طور چشمگیر تغیر نموده است و هر عصر هنر خود را باید داشته باشد.  هر هنر اگر نظر به نیازمندی های عصر کنونی ساخته شده باشد انسان با مشاهدهٔ آن احساس آزادی میکند.

این هنر تحولات زمانه را از نگاه دید هنری به نمایش میگذارد که بالای انسانهای گوناگون میچرخد.