David Th Ausserhuber

(David Th Ausserhuber) معرفی آقای داود

آقای داود متخصص هر نوع میانجیگری بین کلتورها میباشد. با سفر، بودن و آشنا
شدن وی در بیشتر از ٧٠ ممالک جهان در اروپا، اسیا، افریقا و امریکا از دانش خاص در رابطه به زندگی در کلتورهای گوناگون برخوردار میباشد

با اشتراک و همکاری درازمدت در پروژه های مختلف در افغانستان از تجربه و آگاهی خاص برخوردار شده برنامه های جدید و انواع جدید میانجیگری بین کلتورها را ساخت. بر علاوه میانجیگری در جرگه ها برنامهٔ آموزشی زبان و اضافه بر این پروژه های هنری بین المللی را نیز ساخت، که همهٔ این طبق اصول میانجیگری رسمی اتریشی بنا شده است. تمام خدمات آقای داود بشر دوستانه است و وابسته به هیچ نوع هدف سیاسی نبوده آمادهٔ خدمت به افراد نیازمند در رشتهٔ حل اختلافات میباشد

آقای داود در سال ٢٠١٥ به طور رسمی ثبت و راجستر در لست میانجیگران وزارت عدلیهٔ دولت اتریش گردید

لینک وارد شدن به سایت میانجیگران رسمی دولت اتریش

وی آمادهٔ خدمت به زبانهای آلمانی، انگلیسی و دری/فارسی/تاجیکی است برای قضیه های مختلف بین تک تک انسانها


 

David Ausserhuber

“آرزوی من در پهلوی موفقیتها به جا ماندن یک تاثیر دایمی اخلاقی در جامعه میباشد.  خدمات مختلف میانجیگری را با امکانات وسیع بین کلتورها با حرمت گزاری بر انسانیت با کیفیت عالی تقدیم می نمایم. ارادهٔ قوی دارم تا پیچیده ترین قضیه ها را با مسلک میانجیگری خود موفقانه رفع سازم. به طور خستگی ناپذیر به تلاش های خود برای به تفاهم رساندن کلتورهای گوناگون ادامه میدهم. شعار من: “هیچ وقت از آغاز کردن خسته نشوید و هیچ وقت آغاز به خسته شدن نکنید”.

با احترام
آقای داود

David Th Ausserhuber Austrian State Registered Mediator (EU)