MEDIATION

میانجیگری

و روش های حل اختلافات

میانجیگری در اصل یک روش طرح ریزی شده برای حل اختلافات میباشد.Mediation

هدف میانجیگری کوشش است برای حل ساختن اختلاف نظر بین دو شخص، دو گروه و یا دو خانواده بوده و یاحد اقل کم ساختن ضرر و یا دعوا و جنجال که میتواند بوجود بیاید میباشد.

روش طرح ریزی شده میانجیگری زمینه بهتر گفت و شنود به یکدیگر را فراهم میسازد تا بتوانند به یک تفاهم راضی کننده و قناعت بخش برسند.

این فرایند …
خصوصی و محرمانه است
به صورت قانونی اجرا می شود و
مشارکت در آن به شکل داوطلبانه است.
میانجی بی طرف عمل میکند و هدفش کمک به طرفین برای رسیدن به توافق است.

در دولت اتریش طوریست که تخصص در میانجیگری با درج شدن نام میانجیگر در لست وزارت عدلیهٔ تایید میشود. ایکومدا و مسول آن آقای داود (David Th Ausserhuber) هم شامل لیست مذکور میباشند.

میانجیگری در جهان به اشکال مختلف عملی میگردد. طور مثال در افغانستان میانجیگری به شکل جرگه وجود دارد که توسط موسفیدان رهبری شده به حل اختلافات میپردازند. من آماده میانجیگری مروج در کشورها و کلتورهای گوناگون هستم.

خدمات میانجیگری آقای داود شامل دو بخش ذیل میباشد:

۱- در جرگه ها

۲- بطور عملی و نظری

 

 ۱- موضوعات میانجیگری در جرگه:

حل مناذعات انسانها از کلتورهای مختلف
حل مشکلات بین همسایگان
حل مشکلات جوانان
حل مشکلات مکتب و دوره تحصیلی
حل مشکلات دیورسیتی یعنی فرق داشتن از دیگران
حل مشکلات خانوادگی
حل مشکلات مهاجرت، پناهندگی، ضربه یا اسیب روانی از جنگ
حل مشکلات قومی و سوءتفاهم در شناخت انسانها


۲- میانجیگری بطور عملی و نظری:

اجرای هنر بطور فعال و زنده به سطح بین المللی
ورکشاپ زبان، مهارت گفتگو و فرهنگ

این یکی از تجربه های دير مدت آقای داود است که:
اشخاص که از مناطق جنگی هستند و یا آمدند احساس راحتی نمیکنند در ابراز اختلاف نظر که دارند صحبت کنند چیز که برای میانجیگری رسمی در جرگه بسیار مهم است. با وجود این باز هم میانجیگری طرح شده اولین روش حل اختلافات میباشد. در بعضی مناطق که نسل های آن جنگ مداوم را تجربه نمودن جهت معلومات و آگاهی آنان از تهداب و موضوعات میانجیگری لازم است که متود های مختلف به کار برده شود: به واسطهٔ هنر و نیز با کارگاه زبان و مهارت گفتگو. با آگاهی آنان از اصول میانجیگری و در صورت کسب اعتماد به این سیستم امکانات انتخاب میانجیگری طرح شده به توسط میانجیگر بی طرف جهت حل اختلافات شان بیشتر میشود.

ورکشاپ زبان، مهارت گفتگو و فرهنگ:

بخند و بیآموز | کارگاه فرهنگی آموزش زبان آلمانی و انگلیسی

هنر فعال و زنده به سطح بین المللی:

JOYARD | joyology is art on the road
BORDERLINE | the walk on the edge